ซากเจดีย์ วัดขุนโขลง

145      139
 
Creative Commons License
ซากเจดีย์ วัดขุนโขลง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ซากเจดีย์ วัดขุนโขลง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

เจดีย์องค์ใหญ่ ปัจจุบันเป็นเนินดินสูงประมาณ 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เมตร พบเศษอิฐกระจายอยู่ทั่วไป ลักษณะก่ออิฐเป็นชั้น ๆ ฐานเจดีย์สามารถมองเห็นได้ ปกคลุมด้วยต้นไม้ ไม่มีการขุดค้น

น่าจะเป็นเทวสถานของพราหมณ์ในสมัยโบราณ เพราะหลักฐานของพราหมณ์ ในบริเวณใกล้เคียง เช่น ฐานโยนิที่วัดหญ้าปล้องและวัดจันพอ โบราณสถานตุมปัง โบราณสถานโมคลาน โบราณสถานเขาคา ล้วนแต่เป็นเทวสถานของพราหมณ์ทั้งสิ้นและนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นเมืองที่มีพราหมณ์กระจายอยู่มากที่สุดก็ว่าได้ (ความคิดเห็นส่วนตัวผู้เขียน)

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เจดีย์องค์ใหญ่วัดขุนโขลง, เจดีย์วัดขุนโขลง, พราหมณ์ท่าศาลา, วัดขุนโขลง, พราหมณ์นครศรีธรรมราช, โบราณสถานวัดขุนโขลง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   อนงค์พร มูสิกัณฑ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, อนงค์พร มูสิกัณฑ์. (2565). ซากเจดีย์ วัดขุนโขลง, 7 มีนาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268720
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, อนงค์พร มูสิกัณฑ์. (2565). "ซากเจดีย์ วัดขุนโขลง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268720. (7 มีนาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, อนงค์พร มูสิกัณฑ์. "ซากเจดีย์ วัดขุนโขลง". 7 มีนาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268720.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ซากเจดีย์ วัดขุนโขลง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว