ช่วยกันปลูกต้นไม้ในหัวใจนักเรียนกันเถิดครับ

74      32
 
Creative Commons License
ช่วยกันปลูกต้นไม้ในหัวใจนักเรียนกันเถิดครับ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ช่วยกันปลูกต้นไม้ในหัวใจนักเรียนกันเถิดครับ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การปลูกต้นไม้, วารสารวิทยาจารย์, ภูมิทัศน์สถาปัตย์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พุธทรัพย์ มณีศรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   เทอร์โบ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พุธทรัพย์ มณีศรี, เทอร์โบ. (2565). ช่วยกันปลูกต้นไม้ในหัวใจนักเรียนกันเถิดครับ, 8 เมษายน 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/270337
พุธทรัพย์ มณีศรี, เทอร์โบ. (2565). "ช่วยกันปลูกต้นไม้ในหัวใจนักเรียนกันเถิดครับ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/270337. (8 เมษายน 2565)
พุธทรัพย์ มณีศรี, เทอร์โบ. "ช่วยกันปลูกต้นไม้ในหัวใจนักเรียนกันเถิดครับ". 8 เมษายน 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/270337.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ช่วยกันปลูกต้นไม้ในหัวใจนักเรียนกันเถิดครับ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว