เรียนน้ำ

42      49
 
Creative Commons License
เรียนน้ำ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เรียนน้ำ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

     เรียนน้ำ เป็นชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งสีเขียว หนามอ่อน เนื้อในคล้ายน้อยหน่า แต่ผลโตกว่า รสหวานอมเปรี้ยว

     เรียนน้ำ เป็นคำภาษาใต้ ถ้าภาษากลางเรียกว่า ทุเรียนน้ำ, ทุเรียนเทศ

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ภาษาใต้, ผลไม้, ทุเรียนน้ำ, เรียนน้ำ, ภาษาถิ่นใต้, ทุเรียนเทศ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กนกวัลย์ ไกรนุกูล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กนกวัลย์ ไกรนุกูล. (2565). เรียนน้ำ, 12 พฤษภาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271485
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กนกวัลย์ ไกรนุกูล. (2565). "เรียนน้ำ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271485. (12 พฤษภาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กนกวัลย์ ไกรนุกูล. "เรียนน้ำ". 12 พฤษภาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271485.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เรียนน้ำ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว