กลุ่มดาวสิงโต

12      2
 
Creative Commons License
กลุ่มดาวสิงโต ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : กลุ่มดาวสิงโต
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

อ่านเรื่องราว เปิดโลกนิทานดาว: กลุ่มดาวสิงโต ที่มาของเดือนสิงหาคม ได้ที่ https://www.nstda.or.th/sci2pub/fairy-tail-august/

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Leo, ดาว, ดาราศาสตร์, ดาวสิงห์, ดาวสิงโต
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรณ์กรวีร์ ช่างคิด
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด. (2565). กลุ่มดาวสิงโต, 14 พฤษภาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271641
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด. (2565). "กลุ่มดาวสิงโต". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271641. (14 พฤษภาคม 2565)
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด. "กลุ่มดาวสิงโต". 14 พฤษภาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271641.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : กลุ่มดาวสิงโต

ไม่พบข้อมูลการรีวิว