กระดานปักขคณนา

29      4
 
Creative Commons License
กระดานปักขคณนา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : กระดานปักขคณนา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

กระดานปักขคณนา ปฏิทินปักขคณนา คือ ปฏิทินที่พัฒนาโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยอาศัยหลักการวิทยาศาสตร์ในการคำนวณการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ครึ่งเดือนช่วงข้างขึ้นและครึ่งเดือนช่วงข้างแรม ให้ตรงตามการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์อย่างแท้จริงด้วยการคำนวณบนกระดานปักขคณนา ซึ่งสามารถใช้กำหนดวันโกน วันพระ ได้ตามการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์อย่างแม่นยำ ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดทำปฏทินจันทรคติเพื่อกิจกรรมของสงฆ์ทุกปี แล้วนำมาใช้แทนปฏิทินฆราวาสทั่วไปหรือที่เรียกว่าปฏิทินหลวง ซึ่งในสมัยนั้นยังคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง ปัจจุบันปฏิทินนี้ยังคงมีใช้อยู่ในคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดาราศาสตร์, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, กระดานปักขคณนา, ปฏิทินปักขคณนา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรณ์กรวีร์ ช่างคิด
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด. (2565). กระดานปักขคณนา, 14 พฤษภาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271649
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด. (2565). "กระดานปักขคณนา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271649. (14 พฤษภาคม 2565)
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด. "กระดานปักขคณนา". 14 พฤษภาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271649.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : กระดานปักขคณนา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว