อันตรายจากเห็ดป่ามีพิษ ออกฤทธิ์ถึงฆาต

91      54
 
Creative Commons License
อันตรายจากเห็ดป่ามีพิษ ออกฤทธิ์ถึงฆาต ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : อันตรายจากเห็ดป่ามีพิษ ออกฤทธิ์ถึงฆาต
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ในช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่ในป่าจะมีเห็ดเกิดขึ้นมากมาย และมีหลากหลายสายพันธุ์ ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมักจะเข้าป่าไปเก็บเห็ดมาปรุงอาหาร หรือเอามาขายเพื่อหารายได้ แต่เห็ดนั้นมีทั้งแบบที่มีพิษและไม่มีพิษ แล้วเราจะมีวิธีสังเกตเพื่อจำแนกเห็ดป่าเหล่านี้ได้อย่างไร

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เห็นในหน้าฝน, เห็ดป่า, เห็ดพิษ, เห็ดรา, อันตรายจากเห็ด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT). (2565). อันตรายจากเห็ดป่ามีพิษ ออกฤทธิ์ถึงฆาต, 11 มิถุนายน 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273070
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT). (2565). "อันตรายจากเห็ดป่ามีพิษ ออกฤทธิ์ถึงฆาต". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273070. (11 มิถุนายน 2565)
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT). "อันตรายจากเห็ดป่ามีพิษ ออกฤทธิ์ถึงฆาต". 11 มิถุนายน 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273070.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : อันตรายจากเห็ดป่ามีพิษ ออกฤทธิ์ถึงฆาต

ไม่พบข้อมูลการรีวิว