ไข่นกกระยางแดง

26      10
 
Creative Commons License
ไข่นกกระยางแดง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไข่นกกระยางแดง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ไข่นกอะไรเอ่ย

มีผู้รู้ในชนบทบอกว่า มันคือไข่และลูกนกกระยางแดง

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไข่นกกระยางแดง, ไข่และลูกนกกระยางแดง, ไข่นก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี. (2565). ไข่นกกระยางแดง, 23 มิถุนายน 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273530
เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี. (2565). "ไข่นกกระยางแดง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273530. (23 มิถุนายน 2565)
เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี. "ไข่นกกระยางแดง". 23 มิถุนายน 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273530.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไข่นกกระยางแดง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว