ขนุน หรือ หนุน

23      26
 
Creative Commons License
ขนุน หรือ หนุน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ขนุน หรือ หนุน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

     ขนุน หรือ หนุน เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งผลกินได้ทั้งผลดิบและสุก ผลดิบนำมาแกง ผลสุกกินเนื้อ ส่วนเม็ดก็ นำมาแกง และนำมาต้มหรือเผากินก็ได้ ขนุนเมื่อสุกจะมีกลิ่นหอม เนื้อมีสีเหลือง หวานกรอบ 

     หนุน เป็นคำภาษาใต้ ภาษากลางเรียกว่า ขนุน

 

 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ขนุน, หนุน, ผลไม้, พืช, ภาษาใต้, ภาษาถิ่นใต้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กนกวัลย์ ไกรนุกูล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กนกวัลย์ ไกรนุกูล. (2565). ขนุน หรือ หนุน, 23 มิถุนายน 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273535
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กนกวัลย์ ไกรนุกูล. (2565). "ขนุน หรือ หนุน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273535. (23 มิถุนายน 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กนกวัลย์ ไกรนุกูล. "ขนุน หรือ หนุน". 23 มิถุนายน 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273535.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ขนุน หรือ หนุน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว