ปัญญากรีก-โรมัน

240      34
 
Creative Commons License
ปัญญากรีก-โรมัน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : ปัญญากรีก-โรมัน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

เนื่องในวันที่ 10 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งมาซิโดเนีย อเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the great) การนำทัพไปยึดครองในดินแดนต่าง ๆ ของท่านนำพาวัฒนธรรมไปสู่พื้นที่เหล่านั้น และเมื่อวันเวลาผ่านไปวัฒนธรรมเหล่านั้นก็ได้เลือนหายไปตามกาลเวลา แล้วผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งอารยธรรมนั้นในปัจจุบันจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร?

หากใครสนใจอยากค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มได้จากหนังสือ ปัญญากรีก-โรมัน

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์ตะวันตก, มิวเซียมสยาม, อารยธรรมโบราณ, ประวัติศาสตร์, ภูมิปัญญาฝรั่ง, ยุโรป, ตะวันตก, อเล็กซานเดอร์, สื่อการเรียนรู้, องค์ความรู้, กรีก, โรมัน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นางสาวกัญญาณัฐ ทองอินทร์ นักศึกษาฝึกงานมิวเซียมสยาม ปี 2565
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม), นางสาวกัญญาณัฐ ทองอินทร์ นักศึกษาฝึกงานมิวเซียมสยาม ปี 2565. (2565). ปัญญากรีก-โรมัน, 4 กรกฎาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273592
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม), นางสาวกัญญาณัฐ ทองอินทร์ นักศึกษาฝึกงานมิวเซียมสยาม ปี 2565. (2565). "ปัญญากรีก-โรมัน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273592. (4 กรกฎาคม 2565)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม), นางสาวกัญญาณัฐ ทองอินทร์ นักศึกษาฝึกงานมิวเซียมสยาม ปี 2565. "ปัญญากรีก-โรมัน". 4 กรกฎาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273592.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ปัญญากรีก-โรมัน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว