มะพูด

101      395
 
Creative Commons License
มะพูด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : มะพูด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

มะพูด  เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 5- 7 เมตร ใบรีแข็งเป็นมัน  ดอกเป็นช่อ สีเหลืองนวล ผลจะมีสีเขยวแก่           เมื่อสุกจะมีสีเหลืองทอง รสชาติเปรี้ยวอมหวาน ภายในผลจะมีกลีบคล้ายกับมังคุด

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มะพูด, พืชสมุนไพร, ผลไม้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). มะพูด, 1 กรกฎาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273679
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). "มะพูด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273679. (1 กรกฎาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. "มะพูด". 1 กรกฎาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273679.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : มะพูด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว