ขอนำคณะกรรมการเข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2543

ข้อมูลผลงาน

  184      172     
 
Creative Commons License
ขอนำคณะกรรมการเข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2543 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ขอนำคณะกรรมการเข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2543
คำอธิบาย :  หนังสือราชการ ที่ ทม 0807/5113 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2543 เพื่อขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี พร้อมรายชื่อคณะกรรมการที่ขอเข้าพบ และเอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดชุมนุมปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งหมด 39 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-11-02-21
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   คณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลอง 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, เอกสารส่วนบุคคล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, Thammasat University, การจัดชุมนุมปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, หนังสือราชการ, งานเฉลิมฉลอง 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (0 bytes)