ลูกบักก่อ

ข้อมูลผลงาน

  341      630     
 
Creative Commons License
ลูกบักก่อ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ลูกบักก่อ
คำอธิบาย :  ลูกบักก่อ เป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่ง เวลาจะทานต้องเอามาต้มให้สุกแล้วค่อยมาคั่วให้หอมๆ คล้ายๆเกาลัดnเวลาทานต้องทุบเปลือกให้แตกก่อนค่อยทานเนื้อข้างใน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นิรุชรา ยาวโนภาส
คำสำคัญ :   ผลไม้ป่า, ลูกบักก่อ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (97.05 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (89.02 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (41.11 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง