วิธีการใช้งาน Zappar สำหรับ iOS

ข้อมูลผลงาน

  71      45     
 
Creative Commons License
วิธีการใช้งาน Zappar สำหรับ iOS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วิธีการใช้งาน Zappar สำหรับ iOS
คำอธิบาย :  วีดีโอแนะนำการติดตั้ง และใช้งานโปรแกรม Zappar เช่นการอ่านแผ่นพับ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิฟลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง สำหรับ iOS
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ios, zappar, สมาร์ทโฟน, Augmented Reality Technology, แผนพับในหลวง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review, VDO Clip, Flash Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (132.87 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง