แปลงสตรอว์เบอร์รี

ข้อมูลผลงาน

  31      25     
 
Creative Commons License
แปลงสตรอว์เบอร์รี is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  แปลงสตรอว์เบอร์รี
คำอธิบาย :  แปลงสตรอว์เบอร์รี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บดินทร์ กุศลเสริมสุข
คำสำคัญ :   พืชคลุมดิน, ผลไม้, แปลง, สตรอว์เบอร์รี, กุหลาบ, strawberry
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (204.22 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง