ส่วนประกอบลูกกะปิ

ข้อมูลผลงาน

  38      38     
 
Creative Commons License
ส่วนประกอบลูกกะปิ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ส่วนประกอบลูกกะปิ
คำอธิบาย :  การทำลูกกะปิทอด เครื่องกับข้าวทานกับข้าวสุกขัดแช่น้ำเย็น เรียก ข้าวแช่ มีส่วนประกอบ คือ ตะไคร้ซอย หอมแดงซอย กระชายซอย ซึ่งจะนำไปโขลกรวมกันกับมะพร้าวขูด เนื้อหมูบด (อาจไม่ใส่เนื้อหมูบดสำหรับผู้ที่ไม่รับประทานหมู) และกะปิ (ใส่เพียงเล็กน้อยเพื่อปรุงกลิ่นและรส)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   ข้าวแช่, ส่วนประกอบลูกกะปิ, อาหาร, แม่ตุ้ม, โรงเรียนลูกหว้า, เพชรบุรี, ลูกกะปิ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (95.71 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง