ส่วนประกอบลูกกะปิ

ข้อมูลผลงาน

  40      37     
 
Creative Commons License
ส่วนประกอบลูกกะปิ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ส่วนประกอบลูกกะปิ
คำอธิบาย :  การทำลูกกะปิทอด เครื่องกับข้าวทานกับข้าวสุกขัดแช่น้ำเย็น เรียก ข้าวแช่ มีส่วนประกอบ คือ เนื้อหมูบด (อาจไม่ใส่เนื้อหมูบดสำหรับผู้ที่ไม่รับประทานหมู) และกะปิ (ใส่เพียงเล็กน้อยเพื่อปรุงกลิ่นและรส) ที่จะนำไปโขลกรวมกับตะไคร้ซอย หอมแดงซอย กระชายซอย และมะพร้าวขูด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   ข้าวแช่, โรงเรียนลูกหว้า, อาหาร, แม่ตุ้ม, เพชรบุรี, ส่วนประกอบลูกกะปิ, ลูกกะปิ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (75.03 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง