ส่วนประกอบลูกกะปิที่โขลกรวมกัน

ข้อมูลผลงาน

  53      40     
 
Creative Commons License
ส่วนประกอบลูกกะปิที่โขลกรวมกัน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ส่วนประกอบลูกกะปิที่โขลกรวมกัน
คำอธิบาย :  ส่วนประกอบของการทำลูกกะปิ (เครื่องกับข้าวทานกับข้าวสุกขัดแช่น้ำเย็น เรียก ข้าวแช่) ที่โขลกรวมกันแล้ว รอนำไปผัดในกระทะ ส่วนประกอบที่นำมาโขลกรวมกัน ประกอบด้วย ตะไคร้ซอย หอมแดงซอย กระชายซอย มะพร้าวขูด กะปิ เนื้อหมูบด (อาจไม่ใส่เนื้อหมูบดสำหรับผู้ที่ไม่รับประทานหมู)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   ลูกกะปิ, เพชรบุรี, อาหาร, โรงเรียนลูกหว้า, แม่ตุ้ม, ส่วนประกอบลูกกะปิที่โขลกรวมกัน, ข้าวแช่
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (69.46 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง