เนื้อปลากระเบน

ข้อมูลผลงาน

  44      44     
 
Creative Commons License
เนื้อปลากระเบน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  เนื้อปลากระเบน
คำอธิบาย :  ส่วนประกอบสำคัญในการทำปลาหวาน (เครื่องกับข้าวทานกับข้าวสุกขัดแช่น้ำเย็น เรียก ข้าวแช่) คือ เนื้อปลากระเบน กรรมวิธีการเตรียมเนื้อปลากระเบน คือ นำเนื้อปลากระเบนมาต้มน้ำ ต้มจนกระทั่งเนื้อปลาเปื่อย ฉีกเป็นเส้นได้ หลังต้ม นำเนื้อปลาแช่น้ำเปล่าอุณหภูมิปกติและฉีก (ฉีกเนื้อปลาขณะอยู่ในน้ำ เพราะช่วยให้ฉีกง่าย) เมื่อได้เนื้อปลากระเบนที่ฉีกเรียบร้อยแล้ว ก็นำเนื้อปลามาตำในครกหิน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   เนื้อปลากระเบน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (111.51 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง