ร้าน Kaze Handicraft

ข้อมูลผลงาน

  175      136     
 
Creative Commons License
ร้าน Kaze Handicraft is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ร้าน Kaze Handicraft
คำอธิบาย :  ร้าน Kaze Handicraft เป็นร้านขายของโดยทำด้วยมือ ตุ๊กตา กระเป๋า สตางค์ หมอน สมุดบันทึก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ร้านขายของ, สมุดบันทึก, ร้าน Kaze Handicraft, ตุ๊กตา, ทำด้วยมือ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (33.72 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง