การเพิ่มหน้าเว็บย่อย

153      184
 
Creative Commons License
การเพิ่มหน้าเว็บย่อย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การเพิ่มหน้าเว็บย่อย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วิดีโอแสดงวิธีการเพิ่มหน้าเว็บย่อยใน Google Sites
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Google Sites, G Suite for Education, Google Apps
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อาทิตย์ แก้วภราดัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). การเพิ่มหน้าเว็บย่อย, 25 มิถุนายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/99420
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). "การเพิ่มหน้าเว็บย่อย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/99420. (25 มิถุนายน 2561)
อาทิตย์ แก้วภราดัย. "การเพิ่มหน้าเว็บย่อย". 25 มิถุนายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/99420.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (1,752)
จำนวนผู้เข้าชม (714)

รีวิว : การเพิ่มหน้าเว็บย่อย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว