สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 พื้นหลัง powerpoint 4,535
2 Clipart แผนที่ไทย 2,884
3 ตัวอย่างหนังสือภายนอก 2,870
4 นักเรียนชาย 2,421
5 clipart ต้นมะพร้าว 1,526
6 หญ้าแพรก 1,488
7 Clipart เด็กนักเรียนชาย 1,175
8 ใบความรู้ เรื่อง คติความเชื่อโบราณในวรรณคดีเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 1,109
9 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 1,071
10 clipart เด็กอ่านหนังสือ 1,012
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 56,949 83,240
กุมภาพันธ์ 110,100 87,237
มีนาคม 87,029 98,767
มิถุนายน 117,512 123,967