สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 พื้นหลัง powerpoint 3,204
2 ตัวอย่างหนังสือภายนอก 1,888
3 นักเรียนชาย 1,885
4 Clipart แผนที่ไทย 1,567
5 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 1,113
6 ร้านขายน้ำผลไม้ปั่น 964
7 clipart ต้นมะพร้าว 959
8 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 776
9 นักเรียนชุดพละ 641
10 clipart เด็กอ่านหนังสือ 627
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 56,949 83,240
กุมภาพันธ์ 110,100 87,237
มีนาคม 87,029 98,767
พฤษภาคม 74,219 77,722