สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 พื้นหลัง powerpoint 11,343
2 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 8,079
3 Clipart เด็กลอยกระทง 3,118
4 Clipart แผนที่ไทย 2,041
5 Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ 1,464
6 Clipart ก้อนเมฆ 1,231
7 ภาพวาดชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ ประเทศไทย คือบ้านของเรา เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง 923
8 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 922
9 ตัวอย่างหนังสือภายนอก 902
10 Clipart แผนที่ประเทศไทย 899
รวม 30,922
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 119,114 403,671
กุมภาพันธ์ 138,733 443,202
มีนาคม 148,608 379,466
เมษายน 186,841 302,295
พฤษภาคม 165,383 406,176
มิถุนายน 201,646 467,123
กรกฎาคม 171,571 541,299
สิงหาคม 319,961 397,530
กันยายน 219,624 239,661
ตุลาคม 232,811 288,008
พฤศจิกายน 107,061 185,020
รวม 2,011,353 4,053,451
ผลรวมทุกปี 4,406,826 7,771,085