สถิติ

จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
เจ้าของผลงานทั้งหมด

1 คน

จำนวนข้อมูลทั้งหมด

107 รายการ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ ผู้เข้าชม
มะตะบะ 6
มันบวดสไตล์เปอรานากัน 2
ดอกบัว 2
ดอกไม้ 1
กระบี่น้ำพุร้อนเค็มรีสอร์ท 1
* สถิติจาก หน่วยงาน thanakon