สถิติ

จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
เจ้าของผลงานทั้งหมด

1 คน

จำนวนข้อมูลทั้งหมด

107 รายการ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ ผู้เข้าชม
มะตะบะ 7
มันบวดสไตล์เปอรานากัน 3
ดอกบัว 2
น้ำดอกดาหลา 2
ท่าเรือ 1
* สถิติจาก หน่วยงาน thanakon