พระบรมสาทิสลักษณ์จัดแสดง NAC 2017
29 มีนาคม 2560
พระบรมสาทิสลักษณ์จัดแสดงงานประชุมวิชาการ สวทช. 2560