ศาลปกครอง สานในมั่น ดอกไม้จันทน์ แห่งความภักดี
19 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมการจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ศาลปกครอง สานในมั่น ดอกไม้จันทน์ แห่งความภักดี”