สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,701
  3,750

-  File 1
-  File 2
-  File 3
ชื่อเรื่อง :  พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
คำอธิบาย :  พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
คำสำคัญ :   พระบรมฉายาลักษณ์, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ในหลวงรัชกาลที่ 10
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   กรมประชาสัมพันธ์
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
9
ผู้เข้าชม
5,723
ดาวน์โหลด
4,876
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2,701
บทความ-สารคดีของคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม ๒ 877
จากฟ้า...สู่ดิน เล่ม 11 703
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 534
บทความ-สารคดีของคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ 516

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
รายงานผลการสัมมนา "ภาษาไทยกับสังคมไทย" 27 มกราคม 2565
ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๓ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท. ๑๙๑-กท. ๒๘๕) 21 ธันวาคม 2564
ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท. ๙๖ - กท. ๑๙๐) 21 ธันวาคม 2564
บทความ-สารคดีของคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม ๓ 3 ธันวาคม 2564
บทความ-สารคดีของคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม ๒ 3 ธันวาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2,701 3,750
2 บทความ-สารคดีของคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม ๒ 877 68
3 จากฟ้า...สู่ดิน เล่ม 11 703 410
4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 534 449
5 บทความ-สารคดีของคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ 516 80
6 ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๓ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท. ๑๙๑-กท. ๒๘๕) 464 94
7 ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท. ๙๖ - กท. ๑๙๐) 413 114
8 บทความ-สารคดีของคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม ๓ 246 80
9 รายงานผลการสัมมนา "ภาษาไทยกับสังคมไทย" 141 78