สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,905
  3,107

-  File 1
-  File 2
-  File 3
ชื่อเรื่อง :  พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
คำอธิบาย :  พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
คำสำคัญ :   พระบรมฉายาลักษณ์, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ในหลวงรัชกาลที่ 10
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   กรมประชาสัมพันธ์
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล