บันทึกเหตุการณ์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ