พระเมรุมาศ
25 กันยายน 2560
การก่อสร้างพระเมรุมาศ ที่ท้องสนามหลวง