ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยหัวใจ ถวายในหลวง ร.๙ - สวทช.
27 กันยายน 2560
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยหัวใจถวายพ่อหลวง ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้กับนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๙๙ ดอก