ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยหัวใจ ถวายในหลวง ร.๙ - สวทช.

790      397
 
Creative Commons License
ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยหัวใจ ถวายในหลวง ร.๙ - สวทช. ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยหัวใจ ถวายในหลวง ร.๙ - สวทช.
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยหัวใจถวายพ่อหลวง ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้กับนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๙๙ ดอก
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, กิจกรรมจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์, ในหลวงรัชกาลที่ 9, ดอกไม้จันทน์, สวทช., งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   เอกสารจดหมายเหตุ, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2560). ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยหัวใจ ถวายในหลวง ร.๙ - สวทช., 27 กันยายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71247
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2560). "ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยหัวใจ ถวายในหลวง ร.๙ - สวทช.". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71247. (27 กันยายน 2560)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยหัวใจ ถวายในหลวง ร.๙ - สวทช.". 27 กันยายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71247.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยหัวใจ ถวายในหลวง ร.๙ - สวทช.

ไม่พบข้อมูลการรีวิว