พระเมรุมาศจำลอง ที่พุทธมณฑล
24 กันยายน 2560
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่พุทธมณฑล