พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดนครสวรรค์

741      418
 
Creative Commons License
พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระเมรุมาศจำลอง, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, ในหลวงรัชกาลที่ 9, ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ประดิษฐ สนธิรักษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ประดิษฐ สนธิรักษ์. (2560). พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดนครสวรรค์, 30 กันยายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71375
ประดิษฐ สนธิรักษ์. (2560). "พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดนครสวรรค์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71375. (30 กันยายน 2560)
ประดิษฐ สนธิรักษ์. "พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดนครสวรรค์". 30 กันยายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71375.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดนครสวรรค์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว