โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  6,814
  18,881

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ภาพวาดดอกกุหลาบ
คำอธิบาย :  ภาพวาดดอกกุหลาบ
คำสำคัญ :   ภาพวาด, ภาพลายเส้น, สื่อเรียนรู้, ภาพประกอบการสอน, ดอกกุหลาบ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ภาพวาดดอกกุหลาบ 6,814
Clipart แผนที่ไทย 6,012
ภาพวาดเทศกาลผีตาโขน 5,676
ภาพวาดผีเสื้อ 5,288
ภาพวาดใบไม้ 4,853

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
รวงข้าว 17 พฤศจิกายน 2563
บัวในลำน้ำที่บ้านหญ้าหน่อง ร้อยเอ็ด 17 พฤศจิกายน 2563
บัวในลำน้ำที่บ้านหญ้าหน่อง ร้อยเอ็ด 17 พฤศจิกายน 2563
ทุ่งนาบ้านหญ้าหน่อง 17 พฤศจิกายน 2563
ทุ่งนาบ้านหญ้าหน่อง 17 พฤศจิกายน 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล