นันท์นาลิน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,355
  587

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  บ้านคุณเชิด วิริยะพานิช
คำอธิบาย :  อาคารเก่าสภาพสมบูรณ์ บนถนนพระสุเมรุ มีป้ายข้อความประกอบลวดลายระบุชื่อเจ้าของอาคาร “บ้านของคุณเชิด วิริยะพานิช”
คำสำคัญ :   บ้าน, คุณเชิด วิริยะพานิช, บ้านเก่า, ถนนพระสุเมรุ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สุขเกษม อุยโต
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
6
ผู้เข้าชม
3,352
ดาวน์โหลด
1,401
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
บ้านคุณเชิด วิริยะพานิช 2,355
บ้านคุณเชิด วิริยะพานิช 391
บ้านคุณเชิด วิริยะพานิช 327
บ้านคุณเชิด วิริยะพานิช 269
ลายเส้น 209

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ลายเส้น 14 สิงหาคม 2563
บ้านคุณเชิด วิริยะพานิช 25 มกราคม 2561
บ้านคุณเชิด วิริยะพานิช 25 มกราคม 2561
บ้านคุณเชิด วิริยะพานิช 25 มกราคม 2561
บ้านคุณเชิด วิริยะพานิช 25 มกราคม 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล