พนธกร คุณุรัตน์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  926     232

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ลายเส้น
คำอธิบาย :  ผลงานนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ :   ลายเส้น, วาดเส้น, ภาพลายเส้น, ภาพวาดลายเส้น
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   พนธกร คุณุรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม :   ธวัชช, สาขาพืชไร่, คณะเกษตรศาสตร์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
4
ผู้เข้าชม
1,139
ดาวน์โหลด
627
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ลายเส้น 926
ลายเส้น 221
ลายเส้น 220
ลายเส้น 217

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ลายเส้น 18 สิงหาคม 2563
ลายเส้น 18 สิงหาคม 2563
ลายเส้น 18 สิงหาคม 2563
ลายเส้น 18 สิงหาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ลายเส้น 926 232
2 ลายเส้น 221 159
3 ลายเส้น 220 152
4 ลายเส้น 217 160