ธวัชช

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  937     232

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ลายเส้น
คำอธิบาย :  ผลงานนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ :   ลายเส้น, วาดเส้น, ภาพลายเส้น, ภาพวาดลายเส้น
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   พนธกร คุณุรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม :   ธวัชช, สาขาพืชไร่, คณะเกษตรศาสตร์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
601
ดาวน์โหลด
204
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ลายเส้น 937

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ลายเส้น 18 สิงหาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ลายเส้น 937 232