กาญจนาพร จันทร

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,082
  1,163

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 2 การเตรียมตุ้มตอน
คำอธิบาย :  Ifographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 2 การเตรียมตุ้มตอน อธิบายเกี่ยวกับ การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ และการเตรียมทำตุ้มตอนเพื่อใช้ในการตอนกิ่ง
คำสำคัญ :   การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ, การตอนกิ่ง, ตุ้มตอน, การเตรียมตุ้มตอน, infographic, เกษตรกรรม, การขยายพันธุ์พืช, อินโฟกราฟิก
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ประสาร เอมวัฒนะ
เจ้าของผลงานร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, กาญจนาพร จันทร, รุจี ลี้เจริญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   Infographic, รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
15
ผู้เข้าชม
15,215
ดาวน์โหลด
11,821
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 2 การเตรียมตุ้มตอน 3,082
Infographic การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน การขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 1,656
Infographic การขยายพันธุ์พืช 1,453
Infographic การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน ยูเรียชีวภาพ 1,245
Infographic การเลี้ยงแคคตัส 1,240

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
Infographic การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน จุลินทรีย์หน่อกล้วย 21 มีนาคม 2563
Infographic การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน ยูเรียชีวภาพ 21 มีนาคม 2563
Infographic การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน โบกาฉิจากมูลสัตว์ 21 มีนาคม 2563
Infographic การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน ปุ๋ยปลาหมัก 21 มีนาคม 2563
Infographic การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน ฮอร์โมนไข่ 21 มีนาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 2 การเตรียมตุ้มตอน 3,082 1,163
2 Infographic การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน การขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 1,656 1,660
3 Infographic การขยายพันธุ์พืช 1,453 2,255
4 Infographic การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน ยูเรียชีวภาพ 1,245 1,404
5 Infographic การเลี้ยงแคคตัส 1,240 928
6 Infographic การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 1,152 820
7 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 4 การติดตา 1,068 875
8 Infographic การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1,068 733
9 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 3 การตอนกิ่ง 1,063 531
10 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 5 การเสียบยอด 1,001 659