ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,244
  335

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ธีซอรัสกับระบบสารสนเทศ
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   เอกสารวิชาการ, ธิซอรัส, ระบบสารสนเทศ, สวทช., Thesaurus, คลังคำ, ระบบจัดเก็บและค้นค้น, ISAR, Information Storage and Retrieval, Information Retrieval, การจัดเก็บและค้นคืน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   นฤมล ปราชญโยธิน
เจ้าของผลงานร่วม :   ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, เปรมิน จินดาวิมลเลิศ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
9
ผู้เข้าชม
3,354
ดาวน์โหลด
2,167
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ธีซอรัสกับระบบสารสนเทศ 1,244
แผนภาพระบบนวัตกรรมของประเทศไทย 470
วัฒนธรรมความรู้ สวทช. 468
NSTDA KM Roadmap 331
Greetings from Chongqing, China 278

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
คอมพิวเตอร์กับภาษาไทย : การพัฒนามาตรฐานเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 7 ตุลาคม 2564
ธีซอรัสกับระบบสารสนเทศ 12 มีนาคม 2563
Greetings from Chongqing, China 12 มีนาคม 2561
Greetings from Chongqing, China 12 มีนาคม 2561
Greetings from Chongqing, China 12 มีนาคม 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล