กรมประชาสัมพันธ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  52,898
  14,723

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เรียงความค่านิยมของคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คำอธิบาย :  เรียงความค่านิยมของคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คำสำคัญ :   เรียงความค่านิยมของคนไทย, รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, การประกวดเรียงความ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   กรมประชาสัมพันธ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, บทความ
ผลงานทั้งหมด
439
ผู้เข้าชม
173,731
ดาวน์โหลด
154,742
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เรียงความค่านิยมของคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 52,898
เรียงความค่านิยมของคนไทย ร่วมใจรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล 28,534
เรียงความค่านิยมของคนไทย กตัญญูกตเวที ค่านิยมที่พึงมี ต่อผู้มีพระคุณ 10,171
เรียงความค่านิยมของคนไทย การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6,393
พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 6,262

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ตัวอย่างการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ 28 เมษายน 2563
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดกาญจนบุรี ตอนที่ 25 29 พฤษภาคม 2562
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตอนที่ 44 29 พฤษภาคม 2562
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 1 29 พฤษภาคม 2562
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสมุทรสาคร ตอนที่ 27 29 พฤษภาคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 เรียงความค่านิยมของคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 52,898 14,723
2 เรียงความค่านิยมของคนไทย ร่วมใจรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล 28,534 7,800
3 เรียงความค่านิยมของคนไทย กตัญญูกตเวที ค่านิยมที่พึงมี ต่อผู้มีพระคุณ 10,171 2,635
4 เรียงความค่านิยมของคนไทย การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6,393 2,026
5 พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 6,262 5,266
6 ภาพวาดชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ ประเทศไทย คือบ้านของเรา เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง 3,863 25,456
7 เรียงความค่านิยมของคนไทย ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3,433 2,055
8 ภาพวาดชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ ประเทศไทย คือบ้านของเรา เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง 3,275 33,237
9 เรียงความค่านิยมของคนไทย เรียนรู้อธิปไตยของประชา 2,577 2,951
10 เรียงความค่านิยมของคนไทย ไม่ขาดศีลธรรมศาสนา 2,209 3,953