ดวงพร เกิดเจริญ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,203
  2,016

-  File 1
-  File 2
-  File 3
ชื่อเรื่อง :  การตั้งจ๋ำ (ยกยอปลา)
คำอธิบาย :  การตั้งจ๋ำ หมายถึง การยอยกปลา เป็นวิธีการจับปลาโดยใช้ ยอ หรือ จ๋ำ(ภาษาเหนือ) ซึ่งเป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแหผืนสี่เหลี่ยม มุมทั้งสี่ผูกติดกับคันไม้ไผ่ที่เหลาเป็นก้านเล็ก ๆ ไขว้กันเป็นกากบาท ปลายทั้งสี่ผูกติดกับมุมร่างแห ตรงกลางจะผูกติดกับไม้คานสำหรับยก ยอมีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ เป็นเครื่องมือช่วยผ่อนแรง และลดเวลาในการจับปลา เนื่องจากการวางยอหนึ่งครั้งสามารถจับปลาได้จำนวนมาก
คำสำคัญ :   การหาปลา, ยอ, จ๋ำ, ยกยอปลา, การตั้งจ๋ำ, การจับปลา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   จริยา ทิพย์หทัย
เจ้าของผลงานร่วม :   ดวงพร เกิดเจริญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
266
ผู้เข้าชม
42,533
ดาวน์โหลด
45,925
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การตั้งจ๋ำ (ยกยอปลา) 5,203
ฝายหลวง ฝายกั้นน้ำแห่งแรกของประเทศไทย 869
แกงเห็ดไข่เหลือง เห็ดไข่ขาว 761
หิ่งห้อยช้างยักษ์ 701
รักแรกพบ (สีชมพู) 626

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ลางสาด 11 ตุลาคม 2564
หัวใจทศกัณฐ์ 11 ตุลาคม 2564
แคคตัส 11 ตุลาคม 2564
แคคตัส 11 ตุลาคม 2564
แคคตัส 11 ตุลาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล