กฤตมุข ธนรัช

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  18,025
  669

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การแสดงลิเกทรงเครื่อง #8 ส่วนที่ 2
คำอธิบาย :  การแสดงลิเกทรงเครื่อง เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พิพากษานางวันทอง ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561
คำสำคัญ :   ลิเก, ขุนช้างขุนแผน, การแสดงพื้นบ้าน, พิพากษานางวันทอง, ลิเกทรงเครื่อง, การแสดง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   คณะกรณ์กัญจนรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม :   บ้านเครื่องคุณรัตน์, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, กฤตมุข ธนรัช, พิชชาพร นนทกนก, ไอยเรศ งามแฉล้ม, วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, ศิริวรรณ อ่อนสัมกฤษณ์, นฤพนธ์ กลิ่นพยอม, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
227
ผู้เข้าชม
110,722
ดาวน์โหลด
95,378
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การแสดงลิเกทรงเครื่อง #8 ส่วนที่ 2 18,025
ตุ๊กตาชาววัง 10,490
VDO บ้านของชาวกูย 9,204
VDO วัดบ้านกู่ 1,185
ยินดีต้อนรับ 1,024

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
VDO Clip ขบวนแห่ในงานหวัวบุญเบิกฟ้า 29 เมษายน 2563
VDO Clip ขบวนแห่ในงานหวัวบุญเบิกฟ้า 29 เมษายน 2563
VDO Clip ขบวนแห่ในงานหวัวบุญเบิกฟ้า 29 เมษายน 2563
VDO Clip ขบวนแห่ในงานหวัวบุญเบิกฟ้า 29 เมษายน 2563
VDO Clip ขบวนแห่ในงานหวัวบุญเบิกฟ้า 29 เมษายน 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล