ทีมงาน Fontcraft

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  12,384
  11,536

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  Font Superspace
คำอธิบาย :  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์\หากท่านนำผลงานของเราไปใช้ทั่วๆ ไป ที่ไม่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ ท่านสามารถใช้ฟอนต์นี้ได้ฟรี! โดยไม่มีอะไรต้องกังวล\แต่หากท่านต้องการนำมันไปใช้เชิงพาณิชย์ หรือต้องการสนับสนุนความตั้งใจของเรา สามารถสนับสนุนเราได้ในราคาเพียง 500 บาท\https://www.facebook.com/fotcraft\http://fotcraft.wix.com/fotcraft\\รายละเอียดเพิ่มเติม\http://www.f0t.com/release/superspace/
คำสำคัญ :   font, ฟอนต์, fontcraft, Superspace
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ทีมงาน Fontcraft
เจ้าของผลงานร่วม :   จุติพงศ์ ภูสุมาศ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   ฟอนต์
ผลงานทั้งหมด
4
ผู้เข้าชม
16,100
ดาวน์โหลด
14,917
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
Font Superspace 12,384
Font TH Dan Vi Vek 2,267
Font Waffle 1,296
Font fontcraft 815

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
Font TH Dan Vi Vek 15 มิถุนายน 2559
Font Superspace 15 มิถุนายน 2559
Font Waffle 15 มิถุนายน 2559
Font fontcraft 15 มิถุนายน 2559
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 Font Superspace 12,384 11,536
2 Font TH Dan Vi Vek 2,267 1,908
3 Font Waffle 1,296 883
4 Font fontcraft 815 793