วัลวรัล รุ่งนิติธิรารัชต์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,056
  872

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  Font WR Hak mum
คำอธิบาย :  ฟอนต์ “ดับเบิ้ลยูอาร์ หักมุม” (WR Hakmum) นี้ เป็นฟอนต์ลายมือเงื่อนไขอนุญาตในการใช้งาน1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ นส. วัลวรัล รุ่งนิติธิรารัชต์ [ติช]2. อนุญาตให้นำไปใช้ประกอบงานเอกสารหรืองานออกแบบได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
3. ไม่อนุญาตให้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ไปจำหน่าย หรือจัดทำเป็นเชิงพาณิชย์ในรูปแบบใดๆ ก่อนได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
4. หากต้องการนำไปเผยแพร่ ให้บอกกับเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง

\รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.f0t.com/release/wr-hakmum/
คำสำคัญ :   font, ฟอนต์, WR Hak mum, หักมุม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   วัลวรัล รุ่งนิติธิรารัชต์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   ฟอนต์
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
1,580
ดาวน์โหลด
721
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
Font WR Hak mum 2,056

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
Font WR Hak mum 15 มิถุนายน 2559
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 Font WR Hak mum 2,056 872