เจษฎา เศรษฐ์ธนานนท์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  10,508
  851

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ตุ๊กตาชาววัง
คำอธิบาย :  ตุ๊กตาชาววัง ศิลปะของชาวบ้าน
คำสำคัญ :   งานปั้น, บางเสด็จ, ตุ๊กตาชาววัง, ปั้นดิน, อ่างทอง, ป่าโมก
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
เจ้าของผลงานร่วม :   พิรญาณ์ น่วมด้วง, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, กฤตมุข ธนรัช, เจษฎา เศรษฐ์ธนานนท์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
24
ผู้เข้าชม
16,185
ดาวน์โหลด
7,951
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตุ๊กตาชาววัง 10,508
ตุ๊กตาชาววัง 674
ตุ๊กตาชาววัง 635
ตุ๊กตาชาววัง 598
ตุ๊กตาชาววัง 589

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ตุ๊กตาชาววัง 5 พฤษภาคม 2561
ตุ๊กตาชาววัง 5 พฤษภาคม 2561
ตุ๊กตาชาววัง 5 พฤษภาคม 2561
ตุ๊กตาชาววัง 5 พฤษภาคม 2561
ตุ๊กตาชาววัง 5 พฤษภาคม 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล