การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,323
  575

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  โล่รางวัลเกียรติยศงานประกวดหมอลำซิ่ง ทีมหางเครื่องยอดเยี่ยม
คำอธิบาย :  เมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ. 2546 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มองรางวัลเกียรติยศ \\ทีมหางเครื่องยอดเยี่ยม โดยโครงการท่องเที่ยวทั่วอีสาน งานประกวดหมอลำซิ่ง ท่องเที่ยวทั่วอีสาน
คำสำคัญ :   ทีมหางเครื่องยอดเยี่ยม, โครงการท่องเที่ยวทั่วอีสาน, งานประกวดหมอลำซิ่ง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ , รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
4
ผู้เข้าชม
2,223
ดาวน์โหลด
1,320
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
โล่รางวัลเกียรติยศงานประกวดหมอลำซิ่ง ทีมหางเครื่องยอดเยี่ยม 1,323
โล่รางวัลเกียรติยศงานประกวดหมอลำซิ่ง ทีมวงดนตรียอดเยี่ยม 447
โล่รางวัลเกียรติยศงานประกวดหมอลำซิ่ง ทีมแต่งกายยอดเยี่ยม 435
โล่รางวัลเกียรติยศงานประกวดหมอลำซิ่ง ทีมนักร้องยอดเยี่ยม 403

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
โล่รางวัลเกียรติยศงานประกวดหมอลำซิ่ง ทีมวงดนตรียอดเยี่ยม 26 มีนาคม 2562
โล่รางวัลเกียรติยศงานประกวดหมอลำซิ่ง ทีมหางเครื่องยอดเยี่ยม 26 มีนาคม 2562
โล่รางวัลเกียรติยศงานประกวดหมอลำซิ่ง ทีมแต่งกายยอดเยี่ยม 26 มีนาคม 2562
โล่รางวัลเกียรติยศงานประกวดหมอลำซิ่ง ทีมนักร้องยอดเยี่ยม 26 มีนาคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล