วิไลลักษณ์ ประทุมชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  7,615
  206

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พิธีแห่งเครื่องสัตภัณฑ์
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   เครื่องสัตภัณฑ์, เชียงแสน, เชียงราย, พิธีกรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   วิไลลักษณ์ ประทุมชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
313
ผู้เข้าชม
36,141
ดาวน์โหลด
11,208
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พิธีแห่งเครื่องสัตภัณฑ์ 7,615
พิธีแห่งเครื่องสัตภัณฑ์ 360
ต้นกฐิน 332
พิธีแห่งเครื่องสัตภัณฑ์ 323
สถานที่ออกหนังสือผ่านแดน 311

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
underwater world 25 พฤษภาคม 2565
underwater world 25 พฤษภาคม 2565
underwater world 25 พฤษภาคม 2565
underwater world 25 พฤษภาคม 2565
underwater world 25 พฤษภาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล