โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  18,096
  1,569

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สวนถาดแคคตัส
คำอธิบาย :  ผลงานของนักเรียน ของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ของการอบรมการจัดสวนถาดแคคตัส ในโครงการส่งเสริมการใช้สื่อในคลังการศึกษาแบบเปิด
คำสำคัญ :   โครงการส่งเสริมการใช้สื่อในคลังการศึกษาแบบเปิด, การอบรม, แคคตัส, การจัดสวนถาดแคคตัส, cactus, กระบองเพชร, สวนถาดแคคตัส
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
เจ้าของผลงานร่วม :   ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, ปฐมาวดี แสงวิลัย, ร้าน Panya_Cactus_Home, สันติ สวนศรี, พิรญาณ์ น่วมด้วง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
91
ผู้เข้าชม
38,899
ดาวน์โหลด
25,286
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สวนถาดแคคตัส 18,096
สวนถาดแคคตัส 986
สวนถาดแคคตัส 953
สวนถาดแคคตัส 941
สวนถาดแคคตัส 756

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การอบรมการขยายพันธุ์พืช 28 พฤศจิกายน 2561
การอบรมการขยายพันธุ์พืช 28 พฤศจิกายน 2561
การอบรมการขยายพันธุ์พืช 28 พฤศจิกายน 2561
การอบรมการขยายพันธุ์พืช 28 พฤศจิกายน 2561
การอบรมการขยายพันธุ์พืช 28 พฤศจิกายน 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล