โรงเรียนวัดฝาง นนทบุรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  6,742
  1,839

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  สวนถาดแคคตัส
คำอธิบาย :  ผลงานของนักเรียน โรงเรียนวัดฝาง นนทบุรี ของการอบรมการจัดสวนถาดแคคตัส ในโครงการส่งเสริมการใช้สื่อในคลังการศึกษาแบบเปิด
คำสำคัญ :   การจัดสวนถาดแคคตัส, โครงการส่งเสริมการใช้สื่อในคลังการศึกษาแบบเปิด, แคคตัส, สวนถาดแคคตัส, การอบรม, cactus, กระบองเพชร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   โรงเรียนวัดฝาง นนทบุรี
เจ้าของผลงานร่วม :   ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, สันติ สวนศรี, อัญชลี งิ้ววิจิตร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
25
ผู้เข้าชม
17,189
ดาวน์โหลด
18,184
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สวนถาดแคคตัส 6,742
สวนถาดแคคตัส 789
สวนถาดแคคตัส 783
การอบรมการจัดสวนถาดแคคตัส 698
สวนถาดแคคตัส 682

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สวนถาดแคคตัส 28 ธันวาคม 2561
สวนถาดแคคตัส 28 ธันวาคม 2561
สวนถาดแคคตัส 28 ธันวาคม 2561
สวนถาดแคคตัส 28 ธันวาคม 2561
สวนถาดแคคตัส 28 ธันวาคม 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล