ไตรสรณ์ ไตรบุญ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,408
  18,772

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พื้นหลัง power point เบบี้แบร์ Baby Bear
คำอธิบาย :  พื้นหลัง power poit เบบี้แบร์ Baby Bear
คำสำคัญ :   วอลเปเปอร์, ภาพพื้นหลัง, power point, background, พื้นหลัง power point, Bear, หมี, พื้นหลังโทนส้ม, พื้นหลังสีส้ม, พื้นหลังรูปหมี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ไตรสรณ์ ไตรบุญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, Poster, รูปภาพ, สไลด์ สื่อนำเสนอ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล