รุจี วิจิตรานุรักษ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,155
  413

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  VDO ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ ตอน การเสด็จพระราชดำเนิน
คำอธิบาย :  ครูด้วงมาคุยกับป้ารุจี ศิษย์รุ่นแรกของศูนย์
คำสำคัญ :   ตุ๊กตาชาววัง, อ่างทอง, ป่าโมก, บางเสด็จ, วัด, ศาสนาพุทธ, วัดท่าสุทธาวาส
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
เจ้าของผลงานร่วม :   พิรญาณ์ น่วมด้วง, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, นิศารัตน์ เอกรักษา, รุจี วิจิตรานุรักษ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล